Get Adobe Flash player

Jau antrus metus mokyklose dirbama pagal naująją lietuvių kalbos ir literatūros programą. Ji orientuoja į aktyvų mokymąsi, mokinių kūrybiškumo skatinimą. Programa siekiama, kad mokytojai lengviau galėtų keisti mokymo ir mokymosi organizavimą, ieškoti veiksmingesnių mokymo(si) būdų. Todėl svarbu dalintis savo patirtimi.

img_3194 img_3196 img_3198 img_3201 img_3202 img_3205 img_3206 img_3210 img_3214 img_3216 img_3218 img_3221 img_3223 img_3224 img_3226 img_3227

Balandžio 6 dieną Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vykusios respublikinės lietuvių kalbos mokytojų metodinės-praktinės konferencijos „Lietuvių kalba pagrindinėje mokykloje: mokymo(si) patirtis ir galimybės“ organizatorių sumanymu mokytojai buvo kviečiami pasidalinti patirtimi ir aptarti galimybes, susijusias su lituanistiniu ugdymu. Konferenciją pradėjusi gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė pasveikino mokytojus, atvykusius iš Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio rajono bei miesto mokyklų, palinkėjo sėkmingo darbo. Žaismingą ir ironišką Rimanto Kmitos romano „Pietinia kronikas“ ištrauką perskaitė abiturientas Robertas Bernotas (jo mokytoja lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Jurgita Plukienė). Sveikinimo žodį tarė ir viena iš konferencijos organizatorių – SJNUS metodininkė-projektų koordinatorė Edita Varneckienė.

Pirmąją konferencijos dalį pradėjo ŠU docentė, „Santarvės“ gimnazijos mokytoja Rūta Kazlauskaitė. Ji aptarė poezijos kalbą kaip pasaulėvaizdžio atspindį, pasidalijo su mokytojais pavyzdžiais ir patarimais, kaip skaityti ir aptarti poezijos tekstą fonetiniu, leksiniu, gramatiniu kalbos lygmenimis.

To paties universiteto docentės, daktarės Jolantos Vaskelienės pranešimo tema „Būdingi lietuvių bendrinės kalbos pažeidimai“. Mokslininkė pristatė tyrimo, atlikto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva, rezultatus. Tyrimu buvo siekta išsiaiškinti, aptarti dažniausius lietuvių kalbos pažeidimus. Medžiaga rinkta iš įvairių universitetų, įvairių studijų programų baigiamųjų darbų. Buvo peržiūrėta 1040 puslapių, rastos 2388 rašybos, skyrybos ir kalbos klaidos. Tad nesunku suprasti, kad raštingumo ugdymas tebėra svarbus mokytojų uždavinys.

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Marius Mikalajūnas pratęsė raštingumo temą ir pasiūlė konferencijos dalyviams idėjų, kaip ugdyti mokinių įgūdžius. Be to, lektorius dalijosi patirtimi, kaip moko atidžiojo teksto skaitymo ir analizės. Vertingi buvo ir kolegos patarimai, kaip dirbti su šiuolaikiniu mokiniu, priimti ir suprasti jo santykį su pasauliu.

Buvo įdomu klausytis ir Vilijos Dailidienės, didelę patirtį turinčios mokytojos bei paaugliams ir apie paauglius kuriančios rašytojos. Jos pranešimas „Kaip naudojamės kalbos galiomis?“ skatino susimąstyti apie žodžio, minties svarbą, mitus, vienaip ar kitaip veikiančius mūsų kasdienybę. Lektorė, pasirašanti slapyvardžiu Vilė Vėl, gimnazijos bibliotekai padovanojo savo knygą „Pereik tiltą, kvaily“, siūlė skaityti su mokiniais įvairius tekstus ir diskutuoti – tai moko juos mąstyti.

Antrąją konferencijos dalį dirbome grupėmis, jose patirtimi dalijosi mokytojai, dirbantys 5–8 bei 9–10 klasėse. Abiejose grupėse išryškėjo panaši pranešimų tematika. Itin aktualią skaitymo skatinimo patirtį kolegoms perteikė Rita Karpavičienė, Panevėžio Raguvos gimnazijos mokytoja metodininkė, teigusi, kad žaidimas – pati patraukliausia mokymosi forma. Skaitymo strategijų taikymą lietuvių kalbos ir literatūros pamokose aptarusi Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Blužienė teigė, jog skaitymo gebėjimų ugdymo sėkmė priklauso nuo susitarimų mokykloje.

Dar vienas mokytojų rūpestis – kaip rasti patrauklių būdų sudominti šiandieninį mokinį. Išklausius Danguolės Juodžbalienės, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės, bei Zitos Kučienės, Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės, pranešimus tapo aišku, kad esame pajėgūs ir šiuolaikinių technologijų pasaulyje sudominti Z kartos mokinius.

Dar viena pranešimų tema – integruotos pamokos. Tai puiki priemonė, kuria naudojantis mokymas ir mokymasis tampa įdomesnis, greitesnis ir paprastesnis, o mokinių įgytos žinios gilesnės, labiau apibendrintos. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Joana Laurutienė pasidalijo patirtimi, kaip ugdo savo mokinius integruodama lietuvių kalbą su muzika ir istorija. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojos – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rita Šimkuvienė ir matematikos mokytoja metodininkė Sonata Vaitiekūnė – pasidalijo patirtimi, kaip formuoja mokinių vertybines nuostatas organizuodamos mokomąsias veiklas už klasės ribų.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytojas ekspertas Rimvydas Sruogis remdamasis konkrečiais pavyzdžiais atskleidė, kaip analizuoja biblinius motyvus, juos sieja su grožine literatūra ir mokinių kūrybiniais darbais.

Konferencijos dalyviams buvo pristatyti ir 2 stendiniai pranešimai. Vienas iš jų „Daikto aprašymo mokymas mokyklos muziejuje (5 klasė)“. Jo autorė Roma Buivydienė, Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė. Tai vertinga patirtis, nes penktokai turi mokėti aprašyti daiktą, išreikšdami bendrą įspūdį, tikslingai panaudodami detales ir vertindami. Be to, šiais laikais svarbus mokymas kitoje erdvėje: vaikams tai įdomu, skatina geriau pažinti aplinką, įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Kitas stendinis pranešimas „Šių laikų žmogaus pragaro ratai ir nuodėmės Lizdeikos gimnazijos antrokų akimis“, parengtas Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojų metodininkių Gitanos Abromikienės, Sandros Karenauskienės, Alvydės Panovos, atskleidė, kaip svarbu ugdyti mokinių kūrybiškumą, skatinti juos išreikšti savo santykį su dabartimi.

Be to, renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvių kalbos instituto edukacine paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Tai kilnojamoji ekspozicija, aktyviai keliaujanti po Lietuvos ir užsienio mokyklas, kultūros centrus bei renginius. Paroda skirta žaismingai pristatyti svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindinti su lietuvių kalbos istorija, skatinti pasididžiavimą lietuvių kalba, atskleisti jos išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste bei pristatyti lietuvių kalbą užsieniečiams.

Apibendrinus konferencijos darbą, išryškėjo mintis, kad mokytojams labai svarbu išgirsti vertingą kolegų patirtį, pasitikrinti, ar geru keliu eina patys.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Gražina Pilypienė

Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
MEPA projektas
Reklaminis skydelis
PRANCŪZŲ INSTITUTAS
Reklaminis skydelis
Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien277
mod_vvisit_counterVakar677
mod_vvisit_counterŠią savaitę3693
mod_vvisit_counterŠį mėnesį277