Get Adobe Flash player

Mokytojas – tai ne tik tas žmogus, kuris moko kitus, mokytojas – tai tokia asmenybė, kurią nuolat kankina pažinimo troškulys. Diskusijai apie mokytojo misiją balandžio 9–13 dienomis Lizdeikos gimnazijoje buvo susirinkę penktojo tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Tikrasis matematikos pokalbis“ dalyviai: matematikos mokytojai ir projekto koordinatoriai iš Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Turkijos, Olandijos ir Anglijos. Visos savaitės darbotvarkė buvo įtempta ir sudėtinga. Susitikimo tikslas buvo pristatyti „Erasmus+“ vykdomo projekto „Tikras matematikos pokalbis“ rezultatus, naujas ir patobulinto matematikos dalyko dėstymo metodikas ir priemones. 2016–2018 m. Lizdeikos gimnazijos matematikos mokytojai tobulino dalyko dėstymo metodikas, perėmė užsienio partnerių praktiką ir dalinosi savąja. Projekto partneriai pristatė matematikos dėstymo praktikas ir naujoves. Darbo laikas persipynė su kultūrine ir dalykine savaitės programa, bendravimas vyko anglų kalba.

1831582_13 1831582_14 1831582_15 img_32321 img_32431 img_32471 img_33171 img_33221 img_33361 1

Pirmąją susitikimo dieną projekto dalyviai pristatė savo šalies matematikos vertinimo sistemas. Buvo lyginami uždavinių rinkiniai, skirti įvertinti mokinių žinias ir kompetencijas. Diskutavome apie skirtingą matematikos mokymą, skirtingas programas ir atsiskaitymus. Antroje dienos pusėje Lizdeikos gimnazijos mokytojos praktiškai parodė matematikos mokymo būdą kitoje edukacinėje aplinkoje. Svečiai, lydimi šeimininkų, aplankė Šiaulių „Rūtos“ saldainių fabriką, kur dalyvavo integruotoje pamokoje „Saldi matematika“. Pamokos metu projekto partneriai patyrė matematikos integravimo galimybes ir būdus, kaip matematikos žinios gali būti reikalingos gyvenimiškose situacijose.

Antroji susitikimo diena buvo skirta pristatyti matematikos mokymą aktyvinančius metodus, taikomus Olandijoje, Anglijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Darbas vyko grupėse. Lenkai parodė, kaip įvairiau sudaryti laikinas grupeles pamokose, kaip panaudoti matematinį žaidimą. Domino, kaip taikyti ruletės žaidimą aktyvinant ir motyvuojant mokinius. Olandai išsiskyrė logaritminės funkcijos mokymo skirtumais, italai rodė, kaip jie integruoja matematiką ir ekonomiką, Turkijos atstovės demonstravo skaičių teorijos dėstymo praktinį pagrindimą, anglės dalinosi savo darbą palengvinančiomis informacinėmis programomis ir jų taikymu. Šeimininkai taip pat paruošė pranešimus: A. Plukas demonstravo programos „Geogebra“ galimybes ir taikymą savo darbe, S. Vaitiekūnė ir R. Šimkuvienė dalinosi idėjomis, kaip organizuoti integruotą pamoką kitoje edukacinėje aplinkoje. Jų nuomone, pasitelkiant integravimo galimybes galima ne tik padėti mokiniams geriau susidaryti visuminį pasaulio vaizdą, bet ir racionaliau panaudoti pamokų laiką, sumažinti mokinių mokymosi krūvį, padidinti jų domėjimąsi matematika ir gimtąja kalba. Integruotų pamokų metu mokiniai ugdosi ne tik kritinį mąstymą, bet ir socialinius-kultūrinius įgūdžius. Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama veiklos aptarimui, įsivertinimui, veiklos analizavimui, savo darbo proceso stebėjimui. Mokytojos L. Duglas, L. Indilienė, R. Grėbliūnienė ir J. Caporkienė organizavo mokymų refleksiją, kur buvo akcentuojamas kiekvienos šalies indėlis vykdant tarptautinį matematikos projektą. Dalydamiesi idėjomis ir mokydamiesi vieni iš kitų stengiamės pažinti kitas kultūras ir būti tolerantiški jų skirtumams, taip ugdome tarpkultūrinį sąmoningumą ir skatiname kultūrinį dialogą.

Trečioji susitikimo diena buvo skirta gimnazijoje populiariam projektui „Mokomės keliaudami“. Tokios išvažiuojamosios integruotos pamokos labai populiarios mūsų gimnazijoje. Kelionės į pajūrį metu projekto dalyviai išsamiai buvo supažindinti su šiuo mokymosi metodu. Kelionėje buvo paruoštos edukacinės ir pažintinės užduotys. Pirmoji užduotis svečiams – sūrio „Džiugas“ degustacija ir ekskursija Klaipėdoje, pilna netikėtų matematinių praktikų. Svečiai su malonumu lankėsi populiariausiame Lietuvos kurorte Palangoje, kur vaikščiojo po Botanikos parką, apžiūrėjo grafų Tiškevičių rūmuose įkurtą Gintaro muziejų, stebėjo gintaro eksponatus, žingsniuodami Palangos tiltu žavėjosi Baltijos jūra.

Ketvirtoji susitikimo diena vėl sugrąžino projekto dalyvius į gimnaziją, nes svečiai stebėjo gimnazijos matematikos mokytojų atviras pamokas. S. Vaiteikūnė svečiams parodė antrokų matematikos pamoką „Erdviniai kūnai aplink mus“. Mokiniai grupėse aktyviai gvildeno praktines užduotis: skaičiavo kabineto oro tūrį, skaičiavo, pagal kabineto grindų plotą, kiek mokinių gali mokytis kabinete, matavo ir skaičiavo kamuolio, prizmės ir piramidės paviršiaus plotus ir tūrius. R. Grėbliūnienė su pirmokais kartojo kvadratines lygtis naudodama kryžiažodžių metodą. Pamokoje užduotys susipynė su kryžiažodžių užduotimis, rezultatų atkodavimu. Mokiniai užduotis sprendė aktyviai žaisdami. L. Duglas į trečiokų pamoką „Logaritminių lygčių sprendimas“ įtraukė net pamokos stebėtojus, pavertusius juos ekspertų komanda. Mokiniai, susidūrę su sunkesne užduotimi, galėjo konsultuotis su projekto partneriais – matematikos mokytojais iš užsienio šalių. L.Indilienė trečiokus mokė logaritmines lygtis spręsti stotelių metodu. Mokiniai ne tik aktyviai sprendė pateiktas užduotis, bet ir patys įsivertino darbą bei pakartojo logaritmų savybes žaisdami matematinį žaidimą Bingo. J. Caporkienė, vesdama trečiokams logaritminių lygčių sprendimo praktikumą, pritaikė lenkų pasiūlytą informacinių technologijų programėlę, kuri padeda išrinkti mokinį, turintį išspręsti duotą užduotį. Mokiniai su malonumu aktyviai dirbo visą pamoką. Vėliau vyko pamokų aptarimas, kuris patvirtino, kad tinkamai parinkti metodai padeda spręsti mokinių matematikos mokymosi problemas, atrasti ir savarankiškai veikti. Vykdant tarptautinį projektą mūsų gimnazijos mokytojai puikiai supranto, kad projekte dalyvaujančios šalys turi skirtingas tradicijas, skirtingas praktikas ir metodus. Bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų Europos šalių, kuriant bendrą veiklą, ugdymo metodus pritaikant mokinių poreikiams, padidėjo pamokų patrauklumas, pagerėjo pačių mokytojų anglų kalbos įgūdžiai. Mokiniams taip pat patiko kitokios pamokos, darbas grupėse, praktinės užduotys, kurios teigiamai paveikė jų motyvaciją, skatino kūrybiškumą, aktyvumą. Buvo aptartas galutinis projekto koordinatorių susitikimas Lenkijoje gegužės mėnesį ir numatytos naujos užduotys. Antroje dienos pusėje projekto dalyviai aplankė Frenkelio vilą Šiauliuose ir ten susipažino su galimybėmis matematikos mokytis net muziejuje. Svečiai ir čia dalyvavo edukacinėje programoje.

Penktąją susitikimo dieną projekto dalyviai aplankė Šiaulių universitetą. Svečiai susipažino su Šiaulių universiteto biblioteka, galimybėmis ir sąlygomis studentams įgyti aukštąjį išsilavinimą netoli namų bei „Erasmus“ projektais, skirtais studentams. Tarptautinio projekto „Tikras matematikos pokalbis“ metu matematikos mokytojai tikrai atnaujino, pagilino ir patobulino savo dalykines žinias ir įgūdžius, susipažino su matematikos mokymo ir mokymosi metodikos tendencijomis. Projekto dalyviai ne tik praplėtė savo pasaulėžiūrą, bet ir geriau pažino socialinį-kultūrinį gyvenimą.

Šio projekto naudą pajuto visa gimnazijos bendruomenė. Mokytojai vedė atviras matematikos pamokas, ieškojo naujų, neįprastų ugdymo formų dirbdami klasėje ir užimdami svečius. Esame įsitikinę, kad šis projektas skatina mus domėtis kitų šalių matematikos dėstymu, švietimo sistema. Tai puiki galimybė tobulinti anglų kalbos žinias bendraujant su tarptautiniais partneriais ir įsigyti naujų bičiulių net penkiose šalyse. Nauja patirtis suteikia daugiau pasitikėjimo dirbant su jaunimu, o pasidalinimas gerąja patirtimi, darbo metodais su kolegomis iš kitų šalių paskatina įgyvendinti naujas idėjas. Mokydamiesi tarpkultūrinėje aplinkoje turime galimybę užmegzti naujas profesines pažintis, įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą, ugdytis tarpkultūrines kompetencijas.

Lizdeikos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Laimutė Indilienė

Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
MEPA projektas
Reklaminis skydelis
PRANCŪZŲ INSTITUTAS
Reklaminis skydelis
Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien312
mod_vvisit_counterVakar677
mod_vvisit_counterŠią savaitę3728
mod_vvisit_counterŠį mėnesį312