Get Adobe Flash player

RADVILIŠKIO LIZDEIKOS GIMNAZIJA

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO TVARKA 2023–2024 m. m.

4 (12) KLASIŲ MOKINIAMS

1. Keisti dėstomą dalyką, dėstomo dalyko programos kursą ar modulį mokinys gali po I ir II mokslo metų pusmečio.

2. Mokinys, norintis keisti individualų ugdymo planą, suderinus keitimo galimybes, rašo motyvuotą prašymą direktoriui iki gruodžio 20 d. Atsiskaito pasirinktą dalyką už nesimokytą laikotarpį iki II pusmečio pradžios.

3. Atsiskaitęs mokinys gali mokytis pagal kitą programą. Įskaitos pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai įvertinimai.

(mokinys kitą pusmetį gali mokytis pagal pasirinktą kursą)

4. Mokiniui, kuris mokėsi pagal dalyko išplėstinio kurso programą, pageidaujančiam mokytis pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jeigu jį tenkina turimas įvertinimas. Priešingu atveju jis, suderinęs su mokytoju, laiko įskaitą.

Įskaitos laikyti nereikia ir mokiniams, kurie papildomai renkasi dalyko modulio programą.

5. Mokiniui, kuris pasirenkamo dalyko nesimokė ar mokėsi pagal dalyko bendrojo kurso programą ir pageidauja mokytis pagal išplėstinio kurso programą, reikia laikyti įskaitą atsiskaitant už programų kursų skirtumus.

6. Užduotis dalykų programų kursų skirtumams likviduoti ruošia, su jomis supažindina, įskaitas organizuoja mokytojai, kurie dėstys dalyką (atsakingas klasės auklėtojas).

7. Kiekvieno mokinio individualaus ugdymo plano keitimas įteisinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO TVARKA 3 (11) KLASIŲ MOKINIAMS

1. Keisti dėstomą dalyką, dėstomo dalyko programos kursą ar modulį mokinys gali kiekvienais metais iki lapkričio 15 d.

2. Mokinys, norintis keisti individualų ugdymo planą, suderinus keitimo galimybes, rašo motyvuotą prašymą direktoriui iki lapkričio 13 d.

Atsiskaito pasirinktą dalyką už nesimokytą laikotarpį per 3 savaites.

3. Atsiskaitęs mokinys gali mokytis pagal pasirinktą programą. Atsiskaitymo pažymiai įskaitomi į I pusmečio įvertinimus.

4. Mokiniui, kuris mokėsi pagal lietuvių k. ir literatūros ar matematikos dalyko išplėstinio kurso programą ir keičia į bendrojo kurso programą arba mokėsi lietuvių k. ir literatūros ar matematikos dalyko pagal bendrojo kurso programą ir keičia į išplėstinio kurso programą, pasirenka mokytis naują dalyką, privalo atsiskaityti už nesimokyto lygio programą per tris savaites, ir privalo gauti teigiamą įvertinimą (4–10 balų). Įskaitos laikyti nereikia mokiniams, kurie papildomai renkasi dalykų modulio programas.

5. Užduotis dalykų programų kursų skirtumams likviduoti ruošia, su jomis supažindina, atsiskaitymus organizuoja mokytojai, kurie dėstys dalyką ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui (atsakingas klasės auklėtojas).

7. Kiekvieno mokinio individualaus ugdymo plano keitimas įteisinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Mukis
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien10
mod_vvisit_counterVakar0
mod_vvisit_counterŠią savaitę10
mod_vvisit_counterŠį mėnesį10