Get Adobe Flash player

Sausio 19 dieną Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje surengta respublikinė mokslinė konferencija „Psichologai mokiniams apie mokinius-2“.Renginys skirtas 10-12 klasių mokiniams, besidomintiems psichologija ir psichologijos studijomis.

Konferencijos pradžioje visus dalyvius pasveikino renginio iniciatorė laikinai einanti Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktoriaus pareigas Rasa Dagienė, akcentuodama, kad pozityvus mąstymas yra laimingo ir sveiko gyvenimo sąlyga, ir skatindama mokinius domėtis naujausiais psichologijos tyrimais. Kaip pastebėjo R. Dagienė, nedaugelis tikėjosi, kad salė bus užpildyta. Tikriausiai tai įvyko dėl to, kad pranešimų temos mums, paaugliams, yra aktualios, tačiau suaugusiųjų trūkumu konferencija taip pat nepasižymėjo. Konferencijos dalyvius taip pat pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės vicemeras, laikinai einantis mero pareigas Kazimieras Augulis, pastebėdamas, kad tokio pobūdžio konferencija padeda paaugliams geriau pažinti save.

Į Lizdeikos gimnaziją sugužėję rajono mokiniai bei mokytojai klausėsi VDU psichologijos dėstytojų ir studentų moksliniais tyrimais pagrįstų pranešimų, kuriuose tyrinėjami jauno žmogaus gyvenimo psichologiniai aspektai, problemų įveikimo būdai, kasdienių reiškinių psichologinės interpretacijos. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su atliktais tyrimais, kada laikas į pasimatymą, autohipnozės taikymu streso valdymui, sužinojo apie jaunuolių pasirenkamų klausomos muzikos stilių sąsajas su asmenybės savybėmis, taip pat įsitikino senelių ir jų vaikaičių santykių svarbumu bei egzistuojančio mito, jog stojantieji į psichologiją turi problemų, nepagrįstumu, įgijo žinių apie paauglių konfliktus ir jų sprendimo būdus.

Pranešimą ,,Ar jau laikas į pasimatymą?“ pristatė VDU lektorė dr. Aistė Pranckevičienė. Anot lektorės, pasimatymų temą verta tyrinėti, nes ji svarbi ir paauglių tėvams. Kokybiški santykiai su tėvais yra stiprus faktorius, kuris lemia, ar paauglys bus laimingas. Lektorė akcentavo romantinių santykių svarbą paauglystėje. Pasimatymai stiprina paauglio savęs supratimą ir tapatumą, padeda geriau pažinti save, skatina įsisąmoninti savo vertybes, teikia socialinę paramą, ugdo bendravimo gebėjimus ir empatiją. Išsiskyrimai didina psichologinį atsparumą. Akcentuota negatyvi pasimatymų patirtis (11.5% - fizinis smurtas,7.9% - psichologinė agresija, 39% - seksualinis priekabiavimas,7.3% - seksualinė prievarta) bei pozityvi pasimatymų patirtis (tik pusė visų tirtų paauglių jautėsi tikrai reikšmingi savo romantiniam partneriui, reikšmingais jautėsi 44% vaikinų ir 55% merginų). Pranešime pabrėžta tėvų ir draugų reikšmė pasimatymų kokybei.Merginos, kurios palaiko artimus santykius su tėvais, rečiau yra linkusios įsitraukti į santykius, kuriuose patiria seksualinį priekabiavimą ir prievartą. Merginos, kurios turi artimų draugių ar draugų, yra rečiau linkusios įsitraukti į santykius, kuriuose patirtų fizinį smurtą. Artimų draugų turintys paaugliai dažniau kuria ilgalaikius romantinius santykius. Lektorė akcentavo klausytojams tai, jei jie abejoja, ar eiti į pasimatymą, turi pasiklausti tėvų ir draugų. Paaugliai, kurie jaučiasi svarbūs ir reikšmingi savo romantiniam partneriui, jaučiasi fiziškai sveikesni ir laimingesni. Kaip ir tikėtasi, pranešimas sulaukė daug krizenimo, tačiau, kad ir kaip bandėme tai nuslėpti, buvo įdomu.

VDU doc. dr. Liuda Šinkariova ir studentas Vytenis Misevičius pranešime „Jaunuolių pasirenkamų klausomos muzikos stilių sąsajos su jų asmenybės savybėmis“ nagrinėjo klausomos jaunuolių muzikos stilių sąsajas su asmenybės savybėmis. Pranešime buvo aptarti esminiai muzikos stiliai, akcentuota, jog kiekvienas muzikos stilius turi tam tikrą savo nuotaiką, emocijas, kurias išspinduliuoja. Muzika yra suskirstyta į keturias nuotaikos grupes: atspindintis bei mąslus, intensyvus bei maištingas, linksmas bei optimistiškas, energingas bei ritmiškas. Kiekvienas muzikos stilius priskiriamas vienai iš keturių nuotaikos grupių. Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikinai, teikiantys pirmenybę džiazo/bliuzo ir pop stilių muzikai, pasižymi intraversiškumo bruožais, o merginos, teikiančios pirmenybę tiems patiems stiliams, pasižymi stipriau išreikštu ekstraversiškumu. Merginos mažesnio neurotiškumo dažniau renkasi šokių/klubinės stiliaus muziką, o pasižyminčios stipriau išreikštu neurotiškumu – dažniau renkasi džiazo/bliuzo ir soul‘o/funk‘o stiliaus muziką. Būdami susierzinę, vaikinai ir merginos renkasi sunkesnio, energingesnio stiliaus muziką. Vienas faktas akivaizdus – šiuolaikinį jaunimo pasaulį užvaldžiusi klubinė muzika.

Apie autohipnozės poveikį ir jos taikymo galimybes pranešimą ,,Autohipnozės taikymas streso valdymui“ skaitė VDU doc. dr. Aidas Perminas. Lektorius mokinius supažindino su hipnozės, transo ir sugestijos sąvokomis. Kalbėjo apie tai, kad hipnozės būsena išgyvenama kiekvieną dieną, pavyzdžiui, kai mokiniai žiūri pro langą per nuobodžią pamoką ar ritmiškai šoka, skanduoja mitinge. Lektorius pabrėžė, kad autohipnozė reikalinga vidinės tvirtybės atstatymui, tai tarsi grįžimas į save. Užmegzta diskusija su auditorija suteikė renginiui gyvybingumo. Lektorius vos spėjo atsakinėti į mokinių klausimus: ar autohipnozė padėtų išlaikyti egzaminus, numesti svorio, pašalinti panišką baimę ir t.t. Salėje sėdintys buvo tikrai susidomėję hipnoze ir jos praktišku pritaikymu. Konferencijos dalyviai galėjo susipažinti su autohipnozės žingsniais. Hipnozės pratimai buvo atliktai ir praktiškai: įjungti vidiniai prožektoriai, atpalaiduojantys kūną, leido trumpam atitrūkti nuo tikrovės. Salėje vyravo tyla, nors kai kuriems taip ir nepavyko susikaupti. Šiek tiek trukdė draugas, kikenantis pašonėje, ar mintys, užklupusios ne laiku ir ne vietoje.

VDU studentė Toma Balčiūnaitė ir dr. Loreta Zajančkauskaitė- Staskevičienė pristatė pranešimą ,,Mitas: stojantieji į psichologiją turi problemų“. Atlikti tyrimai rodo, jog psichologijos specialybė yra pasirenkama siekiant išspręsti savo problemas. Šį mitą išgirdau pirmą kartą, bet supratau, jog jis tikrai egzistuoja. Dažniausiai studentus pasirinkti būsimą specialybę skatina asmenininiai interesai, karjeros galimybės, šeimos nariai. Pasak lektorės, darbo tikslas: palyginti psichologijos studentų emocinius ir elgesio sunkumus ir savigarbą su kitų specialybių studentais. Tyrime dalyvavo 150 VDU pirmo kurso studentų. Iš jų: 76 psichologijos,74 kitų, ne ,,pagalbos” specialybių studentai. Atlikus tyrimus, paaiškėjo, kad emociniai ir elgesio sunkumai siejasi su savigarba. Taigi, studentai, kurių savigarba yra mažesnė, patiria daugiau emocinių ir elgesio sunkumų nei tie, kurių savigarba yra aukštesnė. Pateiktos tokios išvados: nustatytas ryšys tarp studentų emocinių ir elgesio sunkumų ir savigarbos: žema savigarba susijusi su gausesniais sunkumais. Paaiškėjo, kad psichologijos studentų bendras emocinių ir elgesio sunkumų lygis, savigarba ir adaptyvus elgesys nesiskiria nuo kitų specialybių studentų.

VDU doc. dr. Loreta Gustainienė ir studentė Aušra Gradickienė pristatė pranešimą ,,Ar tikrai senelė užsnūdo ir jos pasaka baigta?“. Lektorė klausė mokinių, ką jiems reiškia seneliai. Mokiniai sakė, kad seneliai duoda pinigų, mezga kojines, kepa kotletus ir karbonadus, suteikia meilės, pataria, dalinasi savo patirtimi. Pranešime pabrėžta, kad seneliai yra žaidimų draugai, mokytojai, sektinas pavyzdys, religijos mokytojai, šeimos istorijos žinovai, aukštų vertybių puoselėtojai. Iš atlikto tyrimo paaiškėjo, kad iš senelių gaunamo socialinio palaikymo ir vaikaičių psichologinio atsparumo sąsajos yra ryškios. Iškelta hipotezė, kad merginos gauna daugiau senelių socialinio palaikymo nei vaikinai. Aukštesnis senelių socialinio palaikymo lygmuo siejasi su vaikaičių aukštesniu psichologinio atsparumo lygmeniu. Pastebėta, kad vaikinų psichologinis atsparumas didesnis nei merginų. Lektorė akcentavo, kad seneliai vaikaičiams reikalingi, reikia džiaugtis, kad juos turime. Vis dėlto, pagalvoję apie senelius, prisimename minėtuosius pinigėlius, kotletukus ir karbonadus.

VDU lektorė dr. Kristina Žardeckaitė- Matulaitienė bei absolventės Aušra Žukauskaitė ir Laura Kuncevičienė pristatė pranešimą ,,Paauglių konfliktai: kas, kaip, su kuo ir dėl ko“. Lektorė sakė, kad konfliktuoti yra natūralu. Pabrėžė konfliktų svarbą paauglystėje, nes konfliktuojant tarsi ieškoma savęs. Buvo aptarti konfliktų sprendimo būdai. Pristatyto tyrimo vienas iš tikslų išsiaiškinti, kaip dažnai paaugliai konfliktuoja. Pasirodo, kad dažniau konfliktuoja vaikinai nei merginos. Dažniausiai konfliktuojama su broliu ar sese, mama, bendraklasiais. Nors ir kaip norėtume, kad nesutarimų nepasitaikytų namuose, statistikos duomenimis, daugiausiai konfliktų kyla tarp brolių ir seserų.Konfliktuojama, nes išsiskiria nuomonės, nesusikalbama, nevaldomos emocijos. Lektorė aptarė, kokios konfliktų sprendimo strategijos dažniausiai taikomos. Akcentavo, jog kompromisas yra gerai, bendradarbiavimas - dar geriau. Merginos labiau linkusios bendradarbiauti, ieškoti kompromisų, vaikinai nelinkę prisitaikyti.

Konferencijos dalyviams pertraukėlių metu dainas skyrė Lizdeikos gimnazijos mokinės M. Remeikaitė ir D. Hofmanaitė. Pasibaigus konferencijai dalyviai turėjo puikią galimybę pažiūrėti Lizdeikos gimnazistų miuziklą ,,Muzikos garsai“. Dalyvavusiems konferencijoje buvo išduoti specialūs pažymėjimai. 

Renginyje skleidžiamos psichologijos mokslo žinios mokiniams suteikė galimybę iš arčiau pamatyti studentų ir mokslininkų veiklos specifiką ir taip galbūt padėjo apsispręsti dėl ateities pasirinkimų. Praleidome puikias dvi valandas, per kurias sužinojome daug naujo.

Mokykla vejasi laikmetį ar laikmetis vejasi mokyklą? Psichologinės žinios ir naujausi tyrimai reikalingi ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Gerai išmanantis mokinių psichologiją mokytojas galės puikiai bendradarbiauti ir bendrauti su mokiniu, siekiančiu išmanyti savo, tai yra jauno žmogaus, psichologijos aspektus. Šiandienos mokykloje psichologija besiformuojančiam žmogui yra kertinis gyvenimo akmuo, padedantis sutvirtinti gyvenimo pamatus.

 

Mokytoja Gitana Abromikienė

Gimnazistės Kristinos Šiošytės pastebėjimai

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
EN
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien65
mod_vvisit_counterVakar509
mod_vvisit_counterŠią savaitę3567
mod_vvisit_counterŠį mėnesį14174