Get Adobe Flash player

Radviliškio Lizdeikos gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „Europos klimato iniciatyva: Kartu už darnią mokyklą“. Tai tarptautinis darnaus vystymosi švietimo projektas, kuriame dalyvauja trys Europos šalys: Lietuva, Kipras, Vokietija. Projektą finansuoja: Vokietijos Federacijos Aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerija. Projekto veiklas Lietuvoje organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Projektu siekiama padėti jauniems žmonėms geriau suprasti klimato pokyčių kilmę bei poveikį mūsų kasdienybei, stiprinant jų sąmoningumą keisti sprendimus ir veiksmus į labiau atsakingus aplinkos atžvilgiu.

20210623_2 20210623_3 20210623_4 20210623_5 20210623_6 20210623_7 20210623_8 20210623_9 20210623_10 20210623_11 20210623_12 20210623_14

Jungtinių Tautų (JT) generalinė Asamblėja 2015 m. rugsėjo 25 d. priėmė darnaus vystymosi darbotvarkę – „Keiskime mūsų pasaulį: darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ Ją pasirašė 193 valstybės. Darbotvarkė apima 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir 169 uždavinius. Įžanginėje dalyje išdėstyti 5 pagrindiniai pranešimai: Žmonės (socialinis), Planeta (aplinkosauginis), Klestėjimas (ekonominis), Taika ir Partnerystė.

Projekte dalyvauja daugiau negu 20 Lietuvos mokyklų. Vienas iš šio projekto tikslų – parengti metodinę medžiagą „Darnaus vystymosi švietimas. Praktinis gidas mokytojui“. Dalyvavimas projekte pedagogams suteikė ne tik naujų žinių, bet ir padėjo suburti mokyklos bendruomenę, suteikė įkvėpimo šiuo, nors ir nelengvu, bet ypatingu laikotarpiu. Projekto veiklos skirtos mokytojų kompetencijų kėlimui ir mokinių įsitraukimui į klimato kaitos problemų nagrinėjimą, diskusijas kaip galėtų prisidėti prie jų sprendimo savo bendruomenėse.

2021 m. balandžio 8–9 dieną buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai, kurių metu projekto dalyviai buvo nuodugniau supažindinti su projekto ekspertų sukurtu metodiniu leidiniu ir tolimesne projekto vykdymo eiga. Į mokymus buvo pakviesti pedagogai, kurie buvo pasirengę ir norėjo ne tik patys susipažinti su leidiniu, išbandyti jį praktiškai, bet ir tapti konsultantais savo ugdymo įstaigoje, apmokyti savo kolegas, padėti jiems taikyti metodiką. Išklausę mokymus, projekto konsultantai (mokytojai) gavo atitinkamus jų kvalifikaciją pagrindžiančius pažymėjimus. Projekto organizatoriai ir ekspertai pasistengė suteikti visą reikalingą informaciją ir padėti atsakyti į procese kilusius klausimus.

Šių metų balandžio–gegužės mėnesiais konsultantai vedė mokymus savo kolegoms. Mokymuose dalyvavo skirtingų dalykų pedagogai, dirbantys su 14–18 metų mokiniais. Pedagogams buvo suteikta žinių, kaip pasirengti mokymams, kaip juos pravesti ir kitą reikalingą informaciją. Mokymuose dalyvavę mokytojai vedė pamokas, taikydami Praktinio gido rekomendacijas ir užpildė leidinio vertinimo formą. Mokytojų atsakymai ir vertinimai padėjo ekspertams redaguoti leidinį ir paruošti jį platesniam naudojimui. Visi projekte dalyvaujantys ir pamokas vedę mokytojai gavo atitinkamus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

Mokymuose dalyvavusios Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pedagogės Laima Duglas ir Živilė Laurutienė vedė mokymus į projektą įsitraukusiems gimnazijos pedagogams. Projekto komandą sudaro 11 mokytojų. Mokymuose dalyvavę kolegos vėliau savo ruožtu pamokas vedė I–IV gimnazinių klasių mokiniams integruodami DVT (tikyba, anglų, lietuvių ir rusų kalba, biologija, chemija, matematika, geografija, IT). Pamokos buvo pačios įvairiausios: „Žmonių veiklos keliama tarša“ pamokos metu mokiniai pristatė pranešimus apie šiltnamio efektą, rūgščius lietus, ozono sluoksnį... (Asta Šmukštienė); „Žmonių veiklos keliama vandens tarša“ – mokiniai diskutavo apie vandens taršos priežastis, pasekmes bei teikė pasiūlymus, kaip mažinti taršą (Inga Zabulienė); „SmartArt schemos“ pamokos metu mokiniai daugiau sužinojo apie greitąją madą ir jos industriją (Jolanta Kvedarienė,); „Žiniasklaida apie ekologines problemas“ – susipažinta su Baikalo ežero ekologinėmis problemomis (Svetlana Sluckienė); matematikos pamokos metu mokiniai plačiau susipažino su 11 DVT ir gamino mokyklos maketą (Laima Duglas); „Švarus vanduo ir krituliai“ pamokos metu mokiniai atliko daug praktinių užduočių apie vandens šaltinių taršą, kritulius bei jų poveikį gamtai (Laimutė Indilienė); „Haiku ir jūra“ – mokiniai mokėsi apie poezijos žanrą, haiku, jo sandarą bei Baltijos jūrą, (Laimutė Verbickienė); „Dirvožemio tarša“ – apie dirvožemį, jo taršą bei ekologinių sprendimų būdus (Nijolė Buračienė); „Planetos tausojimas“ – kaip taupyti planetos resursus, apie daugkartinį daiktų vartojimą bei atliekų rūšiavimą (Rima Tarbūnienė); lietuvių kalbos ir literatūros pamoka apie „Besaikio vartojimo kaip neišsenkamo asmens savirealizacijos ir džiaugsmo šaltinio kritika šiuolaikinėje poezijoje. Aidas Marčėnas. Eilėraščiai „Maxima“, Second Hand.“ (Sandra Karenauskienė), „Lietuvos gyvūnija anksčiau ir dabar“ – diskutuota, kaip saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą analizuojant naujausius Eurostat duomenis apie paukščių rūšis (Živilė Laurutienė).

Tikime, kad švietimo reikšmė, formuojant svarbius įpročius darniam vystymuisi – neginčijama.

Živilė Laurutienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos geografijos vyresnioji mokytoja

Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
MEPA projektas
Reklaminis skydelis
PRANCŪZŲ INSTITUTAS
Reklaminis skydelis
Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien568
mod_vvisit_counterVakar716
mod_vvisit_counterŠią savaitę1284
mod_vvisit_counterŠį mėnesį19076