Get Adobe Flash player

2019 m.

SAUSIS

26323_1

26323_2

Amžinai gyvi

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.

Bibliotekoje Sausio 13-osios įvykiams paminėti ir žuvusiems pagerbti parengta paroda ir stendas.

Bibliotekos informacija


2018 m.

GRUODIS

20416_4

20416_5

img_2253 2

KALĖDOMS PASIBELDUS...

Adventas (lotyniškai „atėjimas“) - prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis. Šiuo metu krikščionys ruošiasi didžiausiai šventei - kūdikėlio Jėzaus gimimui - Kalėdoms.

Kalėdos arba šventos Kalėdos – senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos, saulės sugrįžimo šventė. Europoje, paplitus krikščionybei, senosios tradicijos susipynė su naujomis, Kalėdas imta minėti kaip Jėzaus gimimo šventę. Katalikiškos Kalėdos švenčiamos gruodžio 25 dieną.

Bibliotekoje parengta paroda ir stendas, kuriuose skaitytojas gali rasti informaciją apie Advento, Kūčių ir Kalėdų papročius, maisto gaminimą, stalo serviravimą. Kviečiame apsilankyti.

 Bibliotekos informacija


LAPKRITIS

Š.m. lapkričio 12–18 dienomis Lizdeikos gimnazijoje 3-ius metus iš eilės buvo rengiama Šiaurės šalių literatūros savaitė – ilgiau nei 20 metų trunkantis kultūros projektas, kurio tikslas – skleisti skaitymo džiaugsmą, platinti literatūrą ir skatinti šiaurietišką pasakojimo tradiciją. Gimnazijoje buvo organizuojamos netradicinės, integruotos pamokos, kurių metu gimnazistai ne tik garsiai skaitė ir klausėsi, bet ir kūrė Šiaurės šalių žemėlapius, aptarinėjo pabėgėlių problemas geografijos, lietuvių kalbos, tikybos, etikos ir dailės pamokose.

13211_2 13211_4 13211_5 13211_6 13211_7

Šiaurės šalių literatūros savaitę pradėjo mokytoja G. Dauneckytė, akcentavusi, kad Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai gimnazijoje įtraukia vis daugiau mokinių. Tai puiki galimybė susipažinti su šių šalių literatūra, išbandyti savo garsinio skaitymo gebėjimus. Ne paslaptis, kad vis mažiau jaunų žmonių laisvalaikiu atsiverčia grožinės literatūros kūrinį, o garsinis skaitymas tampa tikru iššūkiu. 2A kl. mokiniams toks renginys jau antrąkart. Praėjusiais metais lietuvių kalbos pamokoje garsiai ištrauką skaitė daugiau ar mažiau skaitovo įgūdžių turintys mokiniai. Šiemet prie jų išdrįso prisijungti ir keletas kitų, kuriems skaityti sekėsi gana gerai. Daugiau nerimo ir jaudulio patyrė 2D kl. mokiniai, panorę dalyvauti šiame renginyje. Anot mokinių, nedrąsu buvo prieš klasės draugus ir svečius garsiai skaityti, nors namuose ruoštasi – susipažinta su tekstu, patikslintas kai kurių žodžių kirčiavimas, tačiau jaudulį nuslėpti skaitant buvo sunku. Smagu, kad abiejų klasių mokiniai atsakingai ruošėsi, klasės draugai atidžiai klausėsi, o kai kurie panoro perskaityti ir visą kūrinį.

Integruota tikybos ir dailės pamoka (mokytojos I. Zabulienė ir I. Andriušaitienė) „Draugystės palaikymas tarp kultūrų“ buvo skirta šiaurės tradicijų puoselėjimui. Netradicinėje pamokoje gimnazistai lavino ne tik skaitymo ir pasakojimo tradicijas, bet ir savo kūrybinius gebėjimus, kūrė šiaurės šalių mistiškas būtybes – trolius.

1A ir 1C kl. mokiniai su mokytoja J. Plukiene lietuvių kalbos pamokose taip pat įsitraukė į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius, apie kuriuos jiems papasakojo bibliotekininkė E. Urbonienė. Pirmokai skaitė ištraukas iš norvegų rašytojo Simono Strangerio romano „Tie, kurių nėra“, svarstė apie imigrantų problemas, bandė įsijausti į jų situaciją. Be kita ko, tokie renginiai, anot mokinių, skatina juos skaityti naujausią literatūrą, išleistą paaugliams.

3A kl. mokiniai lietuvių kalbos pamokoje (mokytoja R. Šimkuvienė) skyrė rašytojo Simono Strangerio romano „Tie, kurių nėra“ ištraukų skaitymams. Mokiniai įsitraukė į knygos garsinį skaitymą, susidomėję sekė Emilijos išgyvenimus netikėtai atsidūrus situacijoje, kurioje išmėginamos jos nuostatos apie tai, kas teisinga ir kas ne, diskutavo, kaip pasielgti, kai dokumentų neturintis pabėgėlis pabeldžia į duris. Trečiokai išsakė savo požiūrį į pabėgėlius, suvokė, kad žmonės dažniausiai bijo to, ko nepažįsta, svarstė, kaip tapti tolerantiškesniems, humaniškesniems, kodėl reikia padėti ir kas gali padėti patekus į sudėtingą situaciją. Mokiniai priėjo prie išvados, kad literatūra moko analizuoti įvairias situacijas, gilintis, ieškoti problemų sprendimo būdų.

Minint Šiaurės šalių bibliotekų savaitę bei Tolerancijos dieną, 1B kl. mokiniai (mokytoja D. Sakalauskienė) taip pat diskutavo apie pabėgėlius. Į pagalbą buvo pasitelktas Nepatogaus kino klasės projekto filmas „Pasaulyje lyg namuose“. Filme pasakojama apie 5 vaikus, atvykusius į Danijos raudonojo kryžiaus prieglaudą iš „karštųjų taškų“: Sirijos, Afganistano, Pakistano. Filmo aptarimo metu mokiniai stengėsi pabūti pabėgėlio „kailyje“ ir suvokti, kad tai nėra lengva. 3g klasių mokiniai geografijos pamokose bandė „prisijaukinti“ geografines informacines sistemas ir kūrė interaktyvų žemėlapį „Žymiausi šiaurės šalių rašytojai“. Su žemėlapiu galite susipažinti paspaudę nuorodą https://arcg.is/1q8qWa

1E kl. mokiniai integruotoje geografijos ir lietuvių kalbos pamokoje ,,Pabėgėlių problema pasaulyje bei jos atspindžiai rašytojo S. Strangerio romane „Tie, kurių nėra“ (mokytojos G. Abromikienė ir D. Poškienė) aptarė pabėgėlių problemas pasaulyje. Skaitydami ištraukas mokiniai svarstė, kaip reikėtų elgtis situacijoje, kai žmogaus moralinės nuostatos prasilenkia su teisėmis, kritiškai vertino veikėjų poelgius. Mokiniams namuose buvo pateikta kūrybinė užduotis: parašyti laišką nelegaliam migrantui. Laiškuose mokiniai išdėstė savo požiūrį į pabėgėlius bei išryškino savo poziciją, aptardami šią opią problemą.

Taigi, Šiaurės šalių literatūros savaitė dar kartą įrodė, kad tokie renginiai skatina jaunąją kartą ne tik skaityti, bet ir susimąstyti apie pasaulio problemas bei įprasmina jaunimo galimybių panaudojimą geresniam gyvenimui.

Bibliotekos informacija


15015_2

K. Binkis – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas gimė 1893 m. lapkričio 16 d., mirė 1942 metais.

K. Binkis – avangardistinės „Keturių vėjų grupės iniciatorius ir vadovas, įkūrė žurnalą „Keturi vėjai“, buvo Lietuvių rašytojų draugijos valdybos narys. Dirbo žurnalistu, redagavo įvarius leidinius, rašė populiarias brošiūras, straipsnius.

K. Binkio 125 metinėms paminėti bibliotekoje paruoštas stendas.


SPALIS

15015_1

Simonas Daukantas

1793–1864 (225 m.)

Simonas Daukantas – žymiausias XIX a. tautinės lietuvių kultūros ideologas, pirmasis profesionalus Lietuvos istorikas, pirmasis lietuviškai rašęs Lietuvos istorijos veikalus. Jis taip pat pasireiškė kaip plataus užmojo švietėjas, tautosakininkas, kalbininkas.

Pagrindinės kultūros sritys, kuriose darbavosi S. Daukantas yra: istorija, tautosaka, vertimai bei sekimai, vadovėliai, kalba, ūkiški leidiniai. Jis parašė ir išleido daugiau knygų, negu kuris kitas to meto lietuvių kultūrininkas.

Simonas Daukantas – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų.

***


Rusų rašytojui, eseistui, dramaturgui ir filosofui Levui Nikolajevičiui Tolstojui sukanka 190. Tolstojus buvo realistinės prozos meistras ir vienas garsiausių pasaulio rašytojų. Jis yra geriausiai žinomas dėl dviejų savo romanų – „Karas ir taika“ ir „Ana Karenina“. Rašytojas gimė 1828 m. rugsėjo 9 d. Jasnaja Poliana, Rusijoje. Mirė 1910 m. lapkričio 20 d.

Rašytojo gimimo metinėms paminėti bibliotekoje parengta jo kūrinių paroda.

img_2020

Bibliotekos informacija

img_1920

GEGUŽĖ

1841452_5

1950 metais gegužės 9 dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas iškėlė Europos integracijos idėją, tad šią dieną švenčiamas Europos Sąjungos gimtadienis.

Vienas iš Europos dienos, kurią minėsime gegužės 9-ą, tikslų – informacijos apie ES skleidimas bei piliečių supažindinimas su jos veikla, tikslais bei atstovais.

Bibliotekoje parengtas stendas, kuriame patalpinta informacija apie Europos Sąjungą, lentynoje „Europos Sąjunga“ apstu naujos informacijos apie ES.

BALANDIS

1921766_3

Didžioji pavasario šventė – Velykos – simbolizuoja Kristaus prisikėlimą. Ankščiau Velykos buvo švenčiamos kaip gamtos atgimimo šventė, kurios metu mūsų protėviai garbino medžius, burtais ir maldomis bandė užtikrinti gerą derlių. Iš pagoniškos pavasario gamtos atgimimo šventės kilusi kiaušinių marginimo tradicija, tačiau daugelis kitų Velykų papročių atsirado krikščionybės laikais.

Apie kiaušinio marginimą, šventės reikšmę, stalo papuošimą, servetėlių lankstymą ir dar daug ką, galite rasti bibliotekoje parengtoje parodoje.

Parengė vyr. bibliotekininkė Valia

1921766_4


Nuotykinės literatūros įvaizdį formavo Tomas Main Ridas (1818 balandžio 4d.–1883 m.) – populiarus anglų prozininkas. Jis buvo šventiko sūnus, bet turėjo klajūno sielą. Jo gyvenimas primena avantiūrinį romaną: apkeliavo Šiaurės ir Pietų Ameriką, Meksikos dykumas, tad daugelio jo romanų veiksmas būtent tose vietovėse ir vyksta. Geriausiai žinomi Tomo Main Rido romanai yra „Kvarteronė“, „Raitelis be galvos“, „Oceola, seminolų vadas“ ir „Baltasis vadas“ ir kt.

Susipažinti su rašytojo kūriniais galite bibliotekoje parengtoje parodoje.

Parengė vyr. bibliotekininkė Valia Kondratenko


KOVAS

1401466_3

1401466_4

Poezijos diena pradėta švęsti nuo 2000 metų. Poezija kilo iš liaudies šokių. Ritmuoti, rimuoti žodžiai buvo dainuojami, grojant muzikai, šokant. Taip senovės žmonės išreikšdavo savo emocijas ir patirdavo iškrovą, atsipalaiduodavo.

Šios dienos pagrindinis tikslas – suteikti naują postūmį ir pripažinimą nacionaliniams, regioniniams ir tarptautiniams poezijos judėjimams. Minint šią dieną, visame pasaulyje vyksta įvairūs renginiai, seminarai. Lizdeikos gimnazijos bibliotekoje parengta paroda ir stendas, skirti poezijai. Kviečiame apsilankyti.

Parengė bibliotekininkė Valia


1521389_0

1521389_1

KnygnešystėXIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų, pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu.

Kovo 16 d. Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Kviečiame susipažinti su paroda, skirta knygnešiams, gimnazijos bibliotekoje.

Parengė bibliotekininkė Valia

Paroda kovo 11-ajai

Prieš šimtą metų Vilniuje, pirklio Kazimiero Štralio namuose, dvidešimt Tarybos narių pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Tarybos pasirašytas nutarimas paskelbė, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybe demokratiniais pamatais su sostine Vilniuje, atskiriama nuo visų valstybinių ryšių su kitomis tautomis.

Kovo 11-osios Akte teigiama, kad „atstatomas 1940 metų svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė“. Taigi Lietuva tapo pirmąja Tarybų respublika, paskelbusia savo nepriklausomybę.

Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo arba kovo 11-osios Aktas remiasi 1918 metų vasario 16 dieną pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios.

Akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, pirmininkavo daktaras Jonas Basanavičius, vadinamas lietuvių tautos patriarchu. Basanavičius mirė Lietuvai švenčiant Valstybės atkūrimo 9-ąsias metines, sulaukęs beveik visų savo tautinių ir politinių svajonių išsipildymo, tačiau neišvydęs suvienytos Lietuvos.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvosnepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Bibliotekoje jūs galite susipažinti su Nepriklausomybės dienai skirtais leidiniais, kuriuos rasite parengtoje parodoje.

1601646_1

1 pav. Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena

1601646_2

2 pav. Kovo 11-oji „Laisvės keliu“

Bibliotekoje parengta naujų knygų paroda. Kviečiame apsilankyti.

1601646_3

1 pav. Naujos knygos

VASARIS

1901960_1

1 pav. Skirtukų stendas „Atkurtai Lietuvai 100“

1901960_2

2 pav. Mokytojos L. Indilienės megztos kojinės ir pirštinės Lietuvos šimtmečiui

1901960_3

3 pav. 100 eilėraščių pavadinimų ir autorių, rašiusių eiles apie Lietuvą

1901960_4

4 pav. Paroda apie Lietuvą spaudiniuose

1901960_5

5 pav. Lietuvos trispalvė vėliava

2018 m. vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data, valstybė minės reikšmingą ir išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia.

Bibliotekoje parengta paroda, kurioje galite pavartyti knygas ir susipažinti su Lietuvos šimtmečio istorija (4 pav.). Stende „Atkurtai Lietuvai 100“ (1 pav.) matysite mokytojos J. Kvedarienės mokinių kurtus skirtukus šiai datai paminėti, skaitykloje parengta mokytojos, tautodailininkės L. Indilienės megztų tautosakos motyvais kojinių ir pirštinių paroda (2 pav.). Skaitykloje ant sienos plazda iš drugelių vėliava, kuriuose užrašyti 100 eilėraščių pavadinimų ir autorių, kūrusių eiles Lietuvai (3 pav.). Bibliotekoje ir skaitykloje  trispalvė gėlė-vėliava, pagaminta bibliotekininkių Valios Kondratenko ir Daivos Gaivelienės.


2332035_7

Sigitas Geda (1943–2008) – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas. 1994 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, 1998 m. Gedimino ordino kavalierius. Gyvas lietuvių literatūros klasikas.

Poeto gimimo 75-osioms metinėms paminėti bibliotekoje parengta knygų paroda.

SAUSIS

2222046_5

Jie žuvo, kad mes gyventume laisvi

Laisvės gynėjų dienasausio 13 d. minima Lietuvos atmintina diena. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė.

Žuvusiesiems atminti ir prisiminti šį skaudų įvykį Lietuvai ir jos piliečiams, bibliotekoje parengta paroda „Atmintis gyva, nes liudija“ ir stendas „Jie žuvo, kad mes gyventume laisvi“.

2341949_9

Atmintis gyva, nes liudija

Baigėsi septintą kartą vykusi LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. Mūsų gimnazijos biblioteka šioje akcijoje dalyvauja jau penktą kartą. Per penkerius metus skaitytojai bibliotekai padovanojo 376 knygas, o šiais metais bibliotekos fondai pasipildys 15 knygų, kurias padovanojo mokiniai, mokytojai. Džiaugiamės, kad mokyklos bendruomenė prisideda prie gražios akcijos, myli knygą ir su malonumu dalinasi perskaityta knyga su kitais. Dėkojame visiems, kurie neliko abejingi skelbiamai akcijai ir tikimės, kad ši tradicija gali tęstis visus metus.

Bibliotekininkė Valia

2017 m.

SPALIS

kreve

Š.m. spalio 19 d. sukanka 135 m. Vincui Krėvei (1882–1954) – reikšmingiausiam XX a. pradžios lietuvių rašytojai, literatūros klasikui.

Alberto Zalatoriaus žodžiais tariant, „nerastume mūsų dvidešimtajame amžiuje kitos tokios asmenybės, apie kurią sustoję galėtų įdomiai šnekėtis visokių profesijų žmonės: literatai ir tautosakininkai, istorikai ir politikai, pedagogai ir teatro mylėtojai, profesoriai ir paprasti sodiečiai. Ne tik kalbėtis, bet ir ginčytis. [...] Mes turime gerai įsiklausyti į jo žodį, kad galėtume pakelti akis nuo žemės, pamatyti praeities prasmę ir perspektyvą“.

Kviečiame aplankyti bibliotekoje parengtą parodą.

2016 m.

 GRUODIS

Gruodžio 16 dieną Lizdeikos gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs kūrybos vakaras, inicijuotas knygos mylėtojų ir bibliotekos darbuotojų. Visi rinkosi į aktų salę, skoningai papuoštą bibliotekos darbuotojos V. Kondratenko, kur prie staliukų jaukiai spingsėjo žvakutės. Vakaras prasidėjo skambant Lizdeikos gimnazijos 1B klasės mokinės Viktorijos Domrinos atliekama savo kūrybos melodija „Mėnulio vaikai“. Dvyliktokės Gabrielės Bublytės deklamuojamose V. Mačernio eilėse skambėjo meilės ir ilgesio motyvas, kuris buvo girdimas visuose vakaro metu skaitomuose tekstuose. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė laikinai einanti direktoriaus pareigas I. Bajarauskaitė, ji palinkėjo visiems kūrybinės energijos, pasveikino su artėjančiomis šventėmis. Vakaro skaitymus tęsė poetė R. Japkevičienė, žinoma pseudonimu Kita Jūra. Pati kūrėja sakė, jog jos eilėraščiai – laiškai ilgesiui, meilei, svajonei. Jos skaitomos eilės jaudino, graudino. Žavėjo kūrėjos pasirinktas atliekamų liaudies dainos posmų ir eilių perpynimas. Vakaro vedėjas Paulius Bajorūnas palinkėjo poetei kūrybinės sėkmės. Jau ne pirmą kartą Lizdeikos gimnazijoje svečiavosi puikus mamos ir sūnaus Zitos ir Ernesto Dapkų duetas, jie atliko keletą dainų, o Z. Dapkuvienė padeklamavo eilėraščių. Visiems labai patiko Lizdeikos gimnazijos darbuotojo A. Kavaliausko skaitomi filosofiniai pamąstymai apie Adventą. Vakaro viešnia L. Vaičiulytė jausmingai skaitė eiles, ypač jautriai skambėjo Laimutės skaitoma ištrauka iš Šventojo Rašto „Himnas meilei“.

_dsc0093 _dsc0094 _dsc0110 _dsc0123 _dsc0203 _dsc0209 _dsc0211 _dsc0224 _dsc0234

Pertraukėlės metu susirinkusieji vaišinosi arbata, saldumynais, kuriuos iškepė Radviliškio „Brodvėjaus“ kepyklėlė, besivaišinantiems skambėjo V. Dombrinos atliekami kūriniai. Po pertraukos vakaro dalyvius nustebino nenumatyta scenarijuje staigmena – bibliotekos darbuotojos D. Gaivelienės ir jos vyro Mindaugo atliekama nuotaikinga daina apie keistą meilę, po kurios savo kūrybą skaitė Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja L. Verbickienė. Vakarą tęsė svečias iš Vaižganto gimnazijos M. Vedeckas, kartu su Lizdeikos gimnazijos 3B klasės mokine R. Daukšaite atliko dainą „Tu esi ir šito gana“. Muziką keitė proza. Dvyliktokė D. Žmėjauskaitė paskaitė savo kūrybos novelės „Tai bent skrydis“ ištrauką. Visus labai sujaudino G. Simonavičiūtės novelės „Kamilės diena“ ištrauka. Vakarą baigė bibliotekininkės: D. Gaivelienė perskaitė V. Spudo eilėraštį „Pušys“, V. Kondratenko padėkojo visiems kūrėjams ir klausytojams, palinkėjo visiems gražių ir prasmingų artėjančių švenčių, padėkojo vakaro rėmėjams: „Brodvėjaus“ kepyklėlei, gėlių parduotuvei „Vijolė“, administracijai už pagalbą, rengiant vakarą. Nors kūrybos vakaras tęsėsi beveik dvi valandas, tačiau neprailgo.

LAUKIANT KALĖDŲ...

Artėjant gražiausioms metų šventėms, norisi pabėgti nuo triukšmo ir sumaišties. O dar galvos skausmas dėl dovanų. Bibliotekos darbuotojai V. Kondratenko kilo puiki idėja pasimokyti puodelių puošimo meno. Idėja pasidalino su informatikos mokytoja J. Kvedariene, kuri maloniai sutiko padėti ir pamokyti visus, norinčius papuošti puodelius savo išmone ir rankomis.

img_1870 img_1876 img_1878 img_1888

Antradienį, gruodžio 6 dieną, pusę šešių į skaityklą rinkosi maži ir dideli Lizdeikos gimnazijos bendruomenės nariai. Džiaugiamės, kad atvyko tikybos mokytoja I. Zabulienė su dukra Saule ir sūnumi Vakariu, 2A klasės mokinės R. Hokušaitės mama su mažąja sesute, 3A klasės mokinė J. Ūsaitė, prancūzų kalbos mokytoja L. Brobaitienė, psichologė R. Maselskienė, informatikos mokytoja J. Kvedarienė ir bibliotekos darbuotojos. Vakaras prasidėjo Adventinio vainiko kūrimu. Kad būtų jaukiau įžiebėme žvakes ir nusiteikę kūrybai susėdome prie bendro stalo puošti puodelių. Mokytoja J. Kvedarienė papasakojo apie priemones, kuriomis galima buvo dekoruoti puodelius, parodė paveikslėlius, kuriais buvo galima pasinaudoti, bet susirinkę entuziastai patys buvo labai kūrybingi ir puodelius papuošė įdomiai ir žaismingai. Vakaras neprailgo. Visi buvo patenkinti savo darbeliais, džiaugėsi, kad atsirado idėjų Kalėdinėms dovanoms. Apžiūrėję ir pasigrožėję savo dirbiniais, pasidžiaugėme maloniai praleistu laiku.

Daiva Gaivelienė

LAPKRITIS

lapkritis_1

J. Ivanauskaitei – 55 (2016 m.). Lietuvos prozininkė, eseistė, poetė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja. Viena žymiausių XX a. pab.–XXI a. pr. Lietuvos rašytojų. Bibliotekoje paruošta paroda.

lapkritis_2

Akimirkos iš Šiaurės šalių bibliotekų savaitės

lapkritis_3lapkritis_4

2016 m. lapkričio 14–20 d. Lizdeikos gimnazijoje vyksta Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, jos metu skaitykloje paruoštas stendas apie šiaurės šalis, o bibliotekoje paruošta paroda Šiaurės šalių Nobelio premijos laureatams.

lapkritis_5

Skaitykloje parengta 3A klasės mokinės G. Jurgaitytės piešinių paroda, kuri pritraukė nemažą lankytojų susidomėjimą.

SPALIS

ren2

Skaitykloje buvo eksponuojama gimnazijos mokytojos L. Indilienės rankdarbių paroda, kuria galėjome visi pasigrožėti ir pasidžiaugti.

RUGSĖJIS

ren1

Rugsėjo 1-ąją biblioteka skaitytojus pasitiko netradicine knygų paroda ir sveikinimu.

EN
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
AR APTARIATE MOKYMO(SI) REZULTATUS SU TĖVAIS?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien260
mod_vvisit_counterVakar291
mod_vvisit_counterŠią savaitę2652
mod_vvisit_counterŠį mėnesį6841