Get Adobe Flash player

Gimnazija yra aukštos ugdymo kokybės institucija, atvira vietos bendruomenei.

Gimnazija – tai bendruomenė, sudaranti sąlygas ugdytis visapusiškai asmenybei, formuojanti bendravimo kultūros, sveikos gyvensenos įgūdžius, atvira kaitai ir pasaulio kultūrai.

Gimnazijos pedagogai turintys aiškią veiklos perspektyvą, atviri įvairovei ir naujovėms, nuolat keliantys kvalifikaciją, kūrybiškai organizuojantys mokinių veiklą.

Ugdyti savarankišką, atsakingą, savo gyvenimą kurti gebančią asmenybę.

Ugdyti dorus, bendraujančius ir bendradarbiaujančius, pilietiškai sąmoningus, mokymuisi visą gyvenimą pasirengusius kūrybingus asmenis.

VIZIJAI REALIZUOTI SIEKIAMA ĮGYVENDINTI TOKIUS TIKSLUS IR UŽDAVINIUS: 

1 tikslas. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

   1.1. Tobulinti ugdymo turinį ir planavimą.
   1.2. Pasirengti vidurinio ugdymo programų atnaujinimui, orientuotam į vaizdumą, trumpinimą bei motyvuotą mokymąsi.

   1.3. Visapusiškai įvertinti mokinių pasiekimus rengiantis brandos egzaminams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui.

   1.4. Tobulinti ugdymo proceso kokybės stebėsenos ir savianalizės sistemą.

2 tikslas. MOKINIŲ UGDYMUISI PALANKIOS APLINKOS SUKŪRIMAS 

   2.1. Taikyti mokinių aktyvumą ir kūrybingumą ugdančius metodus.

   2.2. Sudaryti sąlygas mokiniams atsikleisti ir plėtoti savo sugebėjimus.

   2.3. Sistemingai taikyti lytiškumo ir sveikos gyvensenos programas visų dalykų pamokose bei neformaliajame ugdyme.

3 tikslas. PEDAGOGINIO POTENCIALO STIPRINIMAS 

   3.1. Nuolat kelti gimnazijos mokytojų kvalifikaciją.
   3.2. Puoselėti palankią ir patrauklią darbinę aplinką gimnazijoje. 

4 tikslas. METODINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS 

   4.1. Modernizuoti bei atnaujinti mokymui bei mokymuisi reikalingą įrangą.

   4.2. Kaupti ir skatinti naudotis parengtomis metodinėmis priemonėmis.

   4.3. Kryptingai naudoti „krepšelio“ lėšas mokinių kūrybiškumui ugdyti.

5 tikslas. TĖVŲ ĮTRAUKIMAS Į GIMNAZIJOS VEIKLĄ 

   5.1. Įtraukti tėvus į mokinių ugdymo procesą.
   5.2. Skatinti tėvus palaikyti „mokymosi mokytis“ filosofiją

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Mukis
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien8
mod_vvisit_counterVakar0
mod_vvisit_counterŠią savaitę8
mod_vvisit_counterŠį mėnesį8