Get Adobe Flash player

Tokia tema 2015 metų spalio 23 dieną Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyko atvira integruota lietuvių ir prancūzų kalbos pamoka 1A klasėje. Pamokos tikslas buvo ne tik mokyti analizuoti tautosakos kūrinį, bet kartu ir paskatinti domėtis prancūzų kalba.

  Pamoką vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Rita Šimkuvienė ir prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Loreta Brobaitienė. Dirbdami grupėse mokiniai nagrinėjo lietuvių liaudies pasaką ,,Eglė žalčių karalienė“. Jie turėjo įrodyti, kad pasaka yra stebuklinė, analizuoti jos erdvę, laiką, atskleisti, kaip veikėjai vertina žemės ir vandenų pasaulį, pastebėti, kuo ši lietuvių liaudies pasaka yra netradicinė.

Skaityti daugiau...

Praėjusiais mokslo metais baigiau Radviliškio Lizdeikos gimnaziją, kur prancūzų kalbos mokiausi pas mokytoją Loretą Brobaitienę. Nors tai buvo ir antroji užsienio kalba, ketvirtoje klasėje nusprendžiau laikyti DELF B2 egzaminą, kuris suteika teisę studijuoti Prancūzijos universitetuose ir patvirtina tam tikro lygio prancūzų kalbos žinias. Kadangi norėjau išvykti studijuoti į Prancūziją, turėjau išlaikyti šį egzaminą. Tuo rūpintis pradėjau jau antroje klasėje (Prancūzų institute Vilniuje išsilaikiau DELF A2, o trečioje klasėje – DELF B1). Žinau, kad dabar toks egzaminų centras  yra ir Šiauliuose, tad skatinčiau gimnazistus susidomėti.

Skaityti daugiau...

Džiaugiamės, kad tik savaitei grįžusi į Lietuvą, į gimtąjį Radviliškį, praėjusių metų abiturientė Emilija Mickutė aplankė ir mus, Lizdeikos gimnazijos frankofonus. Pokalbį Emilija pradėjo gražia prancūzų kalba. Klausėmės ir stebėjomės, kad keli mėnesiai Prancūzijoje  taip ,,atrišo liežuvį“. Praturtėjo žodynas, patobulėjo tarimas, o rašyti jai visada sekėsi gerai!

Mokytis nėra lengva, nes reikia įsiminti specifinius ekonominius, teisinius terminus, sąvokas, bet dar mokykloje įpratusi sąžiningai ir nuosekliai mokytis, Emilija sunkumus įveikia. Gimnazistai klausinėjo, Emilija atsakinėjo...O plačiau apie viską ji pasakoja savo straipsnyje ,,Studijos Marselyje“, kurį parašė prancūziškai, o mums teko išversti į gimtąją kalbą. Malonaus skaitymo!

EMILE informacija

Pirmokai, dalyvaujantys projekte EMILE (integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas),  bendravo su buvusia mūsų gimnazijos mokine Gabriele Petraityte. Ji Vilniaus universitete studijavo prancūzų filologiją, dabar  magistro studijas tęsia Prancūzijoje Reno (Rennes)  universitete. Kartu su Gabriele mokiniai virtualiai keliavo po įvairius Prancūzijos regionus, plačiau susipažino su Normandija, kur Gabrielė pateko pagal Au pair programą (tai  unikali tarptautinė mainų programa, suteikianti galimybę jauniems žmonėms ne tik tobulinti užsienio kalbų įgūdžius, pažinti kitų šalių tradicijas ir kultūrą, bet ir užsidirbti). Gabrielė dvi vasaras gyveno prancūzų šeimoje, užsimezgęs draugiškas bendradarbiavimas tęsėsi ir Lietuvoje, prancūzai buvo atvykę į Radviliškį. Visa Gabrielės šeima vieną vasarą taip pat  keliavo po Vakarų Prancūziją. 

Skaityti daugiau...

MAŠINOS KEIČIA PASAULĮ

Integruota istorijos-prancūzų kalbos pamoka.

Mokytojos: A.Savickienė ir L.Brobaitienė

Mokiniai:  1D klasė

Tikslas: pakartoti ir apibendrinti VI skyrių „Mašinos keičia pasaulį“.

Skaityti daugiau...

1B klasės mokiniai, dalyvaujantys projekte ,, EMILE klasė - integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas“ lankėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, kur veikia Prancūzų instituto Lietuvoje įsteigta Keliaujanti biblioteka. Tai 700 egzempliorių įvairios tematikos leidinių fondas prancūzų kalba, skirtas visiems, kurie mokosi prancūzų kalbos. Keliaujančioje bibliotekoje yra ir specializuoti leidiniai, skirti prancūzų kalbos mokytojams bei dėstytojams: vadovėliai, garso įrašai, kompiuterinės programos, adaptuoti skaitiniai. Mokiniai susipažino su leidiniais apie Prancūzijos regionus, kultūrinį paveldą ir istoriją, prancūzų visuomenės aktualijas. Jie susidomėję vartė fotografijų ir meno albumus, grožinės literatūros leidinius. Keliaujančioje bibliotekoje daug leidinių vaikams: pasakos, komiksai, o taip pat prancūzų autorių knygos, išleistos lietuvių kalba. Gimnazistai atliko įvairias užduotis (vertė kūrinių pavadinimus, susipažino su knygų leidyklomis, aptarė iliustracijas, skaitė anotacijas...). Parodos medžiaga galima naudotis ne tik skaitykloje, bet ir išsinešti į namus. Išvykoje dalyvavo ir keletas ketvirtokų, kuriuos ypač domino vienas iškiliausių Prancūzijos rašytojų Albert  Camus, kurio 100-osios gimimo metinės minimos šiais  metais. Su jo kūryba mokiniai jau buvo susipažinę per lietuvių kalbos pamokas.

Skaityti daugiau...

Liepos mėnesio pradžioje į gimnaziją atkeliavo didelė naujų prancūziškų knygų siunta. Tai Prancūzijos ambasados dovana gimnazijos mokiniams ir mokytojams, dalyvaujantiems projekte ,,EMILE klasė – integruotas dalyko ir prancūzų kalbos mokymas”. Dovanotų prancūzų kalba knygų siuntoje dominuoja istorinės knygos, nes EMIL‘e klasių mokiniai istorijos mokosi prancūziškai. Neužmiršti ir tie, kurie nori paskaityti prancūziškai savo malonumui ir taip patobulinti šios kalbos įgūdžius – jų bibliotekoje laukia enciklopedijos, sinonimų žodynai, įvairios komiksų knygelės, poezijos rinkiniai, žaidimai, knygos apie prancūzišką virtuvę ir kitų žanrų leidiniai.

Džiugu, kad ir mūsų partneriai šiame projekte Gražinos pagrindinė mokykla sulaukė Prancūzų ambasados dovanos - knygų skirtų  integruotam geografijos ir prancūzų kalbos mokymui. 


Paskutinį 2015 m. balandžio savaitgalį vienuolika lizdeikiečių praleido Alytuje, kur vyko Tarptautinis mokinių frankofoniškojo teatro festivalis ,,Pirmoji uždanga“. Festivalyje buvo parodyta  14 pjesių. Lizdeikiečiai prancūziškai vaidino ,,Snieguolę ir septynis nykštukus“ (režisierė Rasa Atkočiūnienė, rūbų dizainerė Olesia Kablienė). Šauniai pagrindinius vaidmenis atliko 2B klasės mokinės Dovilė Daukšaitė (karalienė) ir Rūta Šaulianskaitė (Snieguolė). Stengėsi ir kiti jaunieji aktoriai. Spektaklio metu ne kartą aidėjo žiūrovų plojimai. Vertinimo komisijos pirmininkas Prancūzijos ambasados Lietuvoje kalbos atašė Luc‘as Aubry trupei įteikė nominaciją ,, Už taisyklingiausią prancūzų kalbą“.

Pirmą vakarą Alytaus teatre trupės prisistatė. Mūsų mokiniai šiltai kalbėjo apie gimnaziją ir savo žaliuosius švarkus, dainavo mokyklos himną, bet didžiausias ovacijas sukėlė prisistatymo pabaigoje pasirodęs gimnazijos simbolis Pelėdžiukas. Vakare vyko diskoteka.


Skaityti daugiau...

Šių metų kovo 28 dienos popietę gimnazijos aktų salėje, papuoštoje trispalviais balionais,  švietė žibintai, ant staliukų degė žvakės,  prancūziškas melodijas grojo gimnazistas Kernius Petraitis ir muzikos mokytojas Egidijus Kablys. Į popietę ,,Po Paryžiaus dangumi“ rinkosi ne tik gimnazijos frankofonai ir gausus mokytojų būrys, bet ir svečiai iš Šiaulių J. Janonio ir Didždvario gimnazijų, Radviliškio Vaižganto gimnazijos ir Gražinos pagrindinės mokyklos. Atvyko ir dvi studentės  bei  Šokio teatro grupė iš Vilniaus,  vadovaujama  argentiniečių tango šokėjo ir žinovo,  buvusio radviliškiečio Sigito Repšio.

Abiturientai Miglė Remeikaitė ir Rokas Abromikas susirinkusius pasveikino savo kūrybos daina pagal prancūzų poeto Žako Prevero žodžius.

Skaityti daugiau...


Kovo mėnuo turtingas prasmingų švenčių: 3-oji diena – Tarptautinė rašytojų, 11 –oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo; 20-oji - Žemės diena; 20- oji – Tarptautinė frankof

onijos diena; 21-oji - Pasaulinė poezijos diena; 27 –oji - Tarptautinė teatro diena. Kaip minėti tokias gražias šventes?

Idėja surengti lietuvišką Monmartrą Lizdeikos gimnazijoje kilo prancūzų kalbos mokytojai L.Brobaitienei ir mokytojoms lituanistėms. Norėjosi vieną dieną suburti veikloms įvairių meno šakų atstovus – gimnazistus, kurių tikrai daug mokykloje: mylintys, deklamuojantys poeziją, skaitantys prozą, mėgstantys, mokantys dainuoti Lietuvos bardų, savos kūrybos dainas.

Lizdeikos gimnazijos mokiniai ir mokytojai ne kartą lankėsi Paryžiuje ir Monmartre. Prancūzų kalbos mokytoja Loreta Brobaitienė prisiminė pirmą kelionę su mokiniais į Paryžių. Tai buvo 1994 - ieji... Naujuosius metus lizdeikiečiai sutiko Eliziejaus laukuose. Paskutinė kelionė - praėjusiais metais. Pakeliui į La Roche-sur –Yon, kur vyko tarptautinis frankofoniškų teatrų festivalis, lizdeikiečiai stabtelėjo ir Paryžiuje. Žinoma, lankėsi ir Monmartre. Nuotraukose gimnazistės tarp paryžiečių dailininkų, o kovo 28 d. ,,Monmartras“ įsikūrė Lizdeikos gimnazijoje.

Skaityti daugiau...

Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje kovas – frankofonijos mėnuo. Mūsų šalis nuo 1999-ųjų yra Tarptautinės Frankofonijos organizacijos narė stebėtoja. 220-iai milijonų frankofonų ir 85 milijonams besimokančių prancūzų kalbos kovo mėn. yra prancūzų kalbos šventė, puoselėjanti solidarumo, kalbų ir kultūrų įvairovės dvasią.

Kovo 28 d. mūsų gimnazijoje vyks renginys ,,Lietuviškas Monmartras Lizdeikos gimnazijoje“. Nuo 11 val. veiks prancūziškos kavinukės, konferencijų salė (3aukšte) taps garsiąja Paryžiaus Tertre aikšte, kurioje kurs dailininkai, skambės muzika, poezija, o ant laiptų bus galima įsigyti suvenyrų...

12.30 – integruotas lietuvių ir prancūzų kalbų renginys tęsis aktų salėje.

 

Lizdeikos fankofonai įsijungė į projektą ,,Frankofoniškų dainų Top 50 Lietuvoje rinkimai“. Kviečiame prisijungti ir kitus. Atsidarykite interneto puslapį ,,Top 50 francophone“ (adresas: www.le-top-50.org), klausykite ir balsuokite už labiausiai patikusias prancūziškas dainas.

Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
MEPA projektas
Reklaminis skydelis
Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Nordplus
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien396
mod_vvisit_counterVakar759
mod_vvisit_counterŠią savaitę1155
mod_vvisit_counterŠį mėnesį13805