Get Adobe Flash player
ng logo
nkl logo

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d.–2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Radviliškio Lizdeikos gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

LYDERYSTĖ:

Mokymai vadovams ir pedagogams:

 • ugdymo organizavimo tobulinimas: išorės konsultantų-ekspertų paslaugos;
 • vadovų ir pedagogų stažuotės: veiksmingesnio ugdymo proceso organizavimas ir jo tobulinimas;
 • kvalifikacijos kėlimo programa „Mokytojų lyderystė siekiant mokinių motyvacijos stiprinimo ir pažangos“;
 • mokymosi mokytis ir karjeros ugdymo užsiėmimų ciklas.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS:

Įranga ir įrengimai:

 • mokymosi mokytis erdvės įrengimas: įranga ir priemonės (kompiuteriai, ausinės);
 • individualizuoto ugdymo įranga ir priemonės: skaitmeninis turinys pagal UTA.

Mokymai pedagogams:

 • kvalifikacijos tobulinimo programos „Individualizuoto ugdymo organizavimas“ ir „Įtraukiojo ugdymo principų taikymas atliepiant įvairių poreikių mokinius“.

Veiklos mokiniams:

 • užsiėmimų ciklas-konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus ir turintiems spec. poreikių.

KULTŪRINIS UGDYMAS:

Rekonstrukcija ir įranga:

 • įrašų studijos įrengimas ir įrašų studijos įranga;
 • šiuolaikinės muzikos kūrimas pasitelkiant muzikos profesionalus bei sukurto turinio integravimas į formalųjį ugdymą;
 • „Vyturio“ skaitmeninio turinio įsigijimas.

Veiklos mokytojams:

 • kvalifikacijos tobulinimo programa „Tarpdisciplininio kultūrinio ugdymo tobulinimas“.

Veiklos mokiniams:

 • integruotų kultūrinio ugdymo ir įvairių dalykų pamokų ciklas;
 • užsiėmimų ciklas mokiniams „Audio kūrybinės dirbtuvės“ audio įrašų studijoje.

STEAM UGDYMAS:

Rekonstrukcija:

 • technologijų kabineto renovacija ir metalo technologijų laboratorijos įrengimas ir įranga.

Įrengimas ir įranga:

 • šiltadaržis;
 • gamtos mokslų kabineto įranga ir priemonės;
 • robotikos mokymo priemonės ir rinkiniai.

Mokymai pedagogams:

 • kvalifikacijos tobulinimo programa „Edukacinių erdvių įveiklinimas organizuojant STEAM ir patirtinį ugdymą“.

Veiklos mokiniams:

 • integruoto mokymo STEAM pamokų ciklas mokiniams;
 • integruotų veiklų šiltadaržyje ciklas: tyrimai, augalų stebėjimai, laboratoriniai darbai;
 • integruotų robotikos veiklų ciklas mokiniams;
 • STEAM ir technologijų dalykų integruotų veiklų ciklas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas.

Siekiami rezultatai:

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
 3. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.
 4. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 5. Padidėjusi mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis.
 6. Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis.
 7. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.
 8. Padidėjęs aktyviai įsitraukusių į svarbių mokyklai pokyčių įgyvendinimą mokytojų skaičius (lyderystė veikiant).
 9. Padidėjusi vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukiančių į bendrojo ugdymo neformalaus ugdymo veiklas, dalis (įtraukusis ugdymas).
 10. Padidėjusi mokinių dalis, kurie įsitraukia į ilgalaikes kultūrinio ugdymo veiklas, įteisintas ugdymo planuose (kultūrinis ugdymas).
 11. Padidėjęs mokytojų vedamų STEAM integruotų veiklų skaičius formaliajame ugdyme (per vienerius mokslo metus) (STEAM ugdymas).


Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
Mukis
Reklaminis skydelis
Lankytojai
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien16
mod_vvisit_counterVakar0
mod_vvisit_counterŠią savaitę16
mod_vvisit_counterŠį mėnesį16